โครงการพัฒนาทักษะและเทคนิคการแสดงพื้นบ้าน สาขาโนรา

โครงการพัฒนาทักษะและเทคนิคการแสดงพื้นบ้าน สาขาโนรา

การแสดงปิดค่าย “โครงการพัฒนาทักษะและเทคนิคการแสดงพื้นบ้าน สาขาโนรา” วันพุธที่ 6 กันยายน 2560
ชุดการแสดง ” แก้วมังกร ( Symbol of prosperity ) ” คณะนาฎยรังสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จังหวัดสงขลา และ คณะมโนราห์เจษฎา ศุภชัย จังหวัดสุราษฏร์ธานี