๕ เรื่อง ๕ รส ลิเกพันธุ์ใหม่ในรากเดิม

๕ เรื่อง ๕ รส ลิเกพันธุ์ใหม่ในรากเดิม

ถ่ายภาพโดย คุณลีนา ไทยภิรมย์สามัคคึ Lena Thaipiromsamukkee