Summer Camp 2018

Summer Camp 2018

Summer camp ประจำปี 2018
15-21 เมษายน ณ วิกหัวหิน

ค่ายพัฒนาทักษะการแสดง การพูด พัฒนาบุคลิกและความกล้าผ่านศิลปะการแสดง

ผลึกกำลังครูผู้ฝึกในปีนี้:
ครูเล็ก ภัทราวดี มีชูธน (ศิลปินแห่งชาติ)
ครูเล้ง ราชนิกร แก้วดี (กายกรรม Thailand’s Got talent)
ตรูนาย มานพ มีจำรัส (ศิลปินศิลปาธร)
ครูกั๊ก วรรณศักดิ์ ศิริหล้า (รางวัลสุพรรณหงส์ )
ครูมั่ม ศิริธร ศรีขลาคม (Ballet)
ครูกุ๊ก ศิลปินโนรา