Category: News & Events

โครงการพัฒนาทักษะและเทคนิคการแสดงพื้นบ้าน สาขาโนรา
Post

โครงการพัฒนาทักษะและเทคนิคการแสดงพื้นบ้าน สาขาโนรา

การแสดงปิดค่าย "โครงการพัฒนาทักษะและเทคนิคการแสดงพื้นบ้าน สาขาโนรา" วันพุธที่ 6 กันยายน 2560
ชุดการแสดง " แก้วมังกร ( Symbol of prosperity ) " คณะนาฎยรังสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จังหวัดสงขลา และ คณะมโนราห์เจษฎา ศุภชัย จังหวัดสุราษฏร์ธานี

Workshop : Jo Malone & TomFord.Beauty
Post

Workshop : Jo Malone & TomFord.Beauty

Workshop : Jo Malone & TomFord.Beauty 05-07-2017
Counter,Hourique Staff @ Vichuahin
บรรยายพิเศษ โดย ครูเล็ก ภัทราวดี มีชูธน ณ วิกหัวหิน
ความสุขในการสื่อสาร ด้วยสุนทรีย์บริการจากผู้ให้อย่างจริงใจ